Yleinen tietosuojakäytäntö

Yleinen tietosuojakäytäntö

Voimaantulopäivä: 26. marraskuuta 2018

Baxter Oy suojaa henkilötietojasi ja kunnioittaa yksityisyyttäsi. Sivustomme tietosuojailmoituksessa kerrotaan keräämistämme henkilötiedoista ja niiden käyttötavoista sekä rajat ylittävistä tiedonsiirroista ja Privacy Shield -järjestelyistä (tietosuojatoimista EU:n ja Yhdysvaltojen sekä Sveitsin ja Yhdysvaltojen välillä). Lue tämä ilmoitus huolellisesti, jotta ymmärrät, miten käsittelemme henkilötietojasi.

Tietosuojailmoituksen soveltamisala

Tietosuojailmoitus on voimassa sellaisilla Baxterin tai sen tytäryhtiöiden sivustoilla, jotka linkittyvät tähän ilmoitukseen valittaessa sivun alareunasta ”Baxterin tietosuojakäytännöt”, sekä mobiilisovelluksissa tai muissa digitaalisissa palveluissa, jotka linkittyvät tai ovat julkaisseet tämän tietosuojailmoituksen (jäljempänä ”Baxterin sivustot”). Baxter tai sen tytäryhtiöt voivat myös käyttää sivustoja, joilla henkilötietojasi käsitellään tästä tietosuojaselosteesta poikkeavalla tavalla. Tällaisissa tapauksissa sivustolla on julkaistu tietosuojailmoitus, joka on mukautettu juuri kyseisen sivuston tietosuojakäytäntöihin. Kehotamme lukemaan sivustolla julkaistun tietosuojailmoituksen joka kerta, kun vierailet jollakin Baxterin sivustoista.

Mitä henkilötiedoilla tarkoitetaan?

Henkilötietoja ovat kaikki sellaiset tiedot, jotka koskevat tunnistettua tai tunnistettavissa olevaa luonnollista henkilöä. Henkilötiedoiksi lasketaan esimerkiksi nimi, henkilötunnus, sijaintitiedot, verkkotunnistetiedot ja yksi tai useampi sellainen tekijä, joka on erityinen henkilön fyysiselle, fysiologiselle, geneettiselle, psyykkiselle, taloudelliselle, kulttuuriselle tai sosiaaliselle identiteetille.

Mitä henkilötietoja keräämme?

Baxterin sivustoilla voidaan kerätä seuraavia henkilötietoja:

 • Yhteystiedot. Tällaisia tietoja voivat olla nimi, koti- tai muu osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, faksinumero, organisaation nimi ja/tai tehtävänimike. Luovutat kyseiset tiedot täyttäessäsi yhteydenotto- tai palautelomakkeen tai työhakemuksen verkossa.
 • Baxterin sivustojen käytön yhteydessä kerättävät tiedot. Tällaisia tietoja voivat olla nimi, sähköpostiosoite, yksilöllinen tunniste, puhelinnumero, muut yksilölliset tunnistetiedot ja henkilötiedot, esimerkiksi käyttäjätunnus, salasana, markkinointimieltymykset, IP-osoite tai eväste (joka voi sisältää henkilötietoina pidettäviä tietoja), sekä tiedot, jotka eivät ole suoraan tunnistettavia vaan koskevat käytettävää laitetta, selainta, käyttöjärjestelmää, tietokonetta tai mobiililaitetta tai selailukäyttäytymistä. Keräämme näitä tietoja, kun vierailet sivustoillamme. (Katso myös osio ”Käyttämämme jäljitystekniikat”.)

Miten käytämme henkilötietojasi?

Baxterin sivustojen käyttöösi perustuen voimme käyttää henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

 • Käytämme luovuttamiasi yhteystietoja vastataksemme kysymyksiisi ja jakaaksemme esimerkiksi viimeisimpiä tietoja tuotteistamme ja palveluistamme. Voimme käyttää yhteystietojasi tai palautelomakkeellamme antamiasi tietoja myös jakaaksemme sinulle tietoa Baxterin tuotteista, palveluista, ohjelmista ja muusta markkinointimateriaalista tai mahdollisuudesta osallistua tutkimuksiin ja kyselyihin. Joidenkin tietojen kerääminen ja käyttäminen tapahtuu suostumuksellasi. Muiden tietojen kerääminen ja käyttäminen perustuu lailliseen oikeuteemme viestiä kanssasi ja antaa sinulle tietoa toiminnastamme. Henkilötietojen luovuttaminen käyttöömme on vapaaehtoista. Voit aina kieltäytyä luovuttamasta meille henkilötietojasi. Jos päätät olla luovuttamatta henkilötietojasi, emme pysty ottamaan sinuun yhteyttä emmekä voi toimittaa sinulle tiettyjä tietoja, tuotteita tai palveluita. Jos olemme keränneet henkilötietosi suostumuksellasi, voit aina perua suostumuksesi seuraamalla ohjeita, jotka sait suostumuksen antaessasi, tai ottamalla meihin yhteyttä. Yhteystiedot löytyvät tietosuojailmoituksen alareunasta.

  Baxterin sivustoilla vierailujesi yhteydessä keräämiemme tietojen käyttö perustuu lailliseen oikeuteemme sivustojemme, verkkojärjestelmiemme ja muun sisältömme käsittelystä, ylläpidosta ja turvaamisesta sekä työkalujen ja toimintojen tarjoamisesta käyttöösi Baxterin sivustoilla. Voimme käyttää Baxterin sivustojen vierailijoiden henkilötietoja kootussa muodossa saadaksemme paremman kuvan vierailijoiden kiinnostuksenkohteista ja voidaksemme kehittää sivustojen sisältöä ja toiminnallisuutta.
 • Voimme käyttää henkilötietojasi myös hoitotarkoitukseen eli hoidon, lääketieteellisten tuotteidemme ja lääkinnällisten laitteidemme parhaan mahdollisen laadun ja turvallisuuden takaamiseen. Voimme myös käyttää henkilötietoja lakien ja muiden määräysten mukaisten velvoitteidemme täyttämiseen, kuten velvollisuuteemme säilyttää tietoja, sekä seuraaviin tarkoituksiin:
  • Haittatapahtuma-, lääkinnällisten laitteiden valvonta-, haittavaikutus- ja tuoteturvallisuusilmoitusten laatiminen sekä muiden ilmoitusvelvollisuuksien hoitaminen.
  • Julkisten viranomaisten lakisääteisen pyynnön täyttäminen muun muassa kansalliseen turvallisuuteen tai rikostentorjuntaan liittyvissä tapauksissa (esimerkiksi petostutkinnat ja vastaukset viranomaismääräyksiin).
  • Epäiltyjen tietosuojaloukkausten tutkiminen sekä Baxterin, Baxterin sivustojen käyttäjien tai muiden tahojen oikeuksien, omaisuuden tai turvallisuuden suojaaminen.
 • Lain salliessa voimme yhdistää sinusta keräämiämme tietoja, mukaan lukien henkilötietosi, kolmansilta osapuolilta saamiimme tietoihin samassa tarkoituksessa kuin yllä on kuvattu. Henkilötietojasi voidaan käyttää myös profilointiin samassa tarkoituksessa kuin yllä on kuvattu. Voit vastustaa automaattisen päätöksenteon avulla toteutettavaa profilointia ottamalla meihin yhteyttä sähköpostiosoitteeseen [email protected] tai tietosuojailmoituksen alareunasta löytyvään osoitteeseen.

Kerromme, kun tiettyjen tietojen luovuttaminen on vapaaehtoista, ja voit milloin tahansa perua suostumuksesi tai käyttää näihin tietoihin liittyviä oikeuksiasi voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Jos käytämme henkilötietojasi johonkin muuhun kuin yllä mainittuihin tarkoituksiin, kerromme sinulle tietojen keräämisen yhteydessä, mihin tarkoitukseen keräämme tietoja sekä vaadittaessa tietojen keräämisen perusteen lain vaatimassa laajuudessa.

Keräämiemme henkilötietojen luovuttaminen

Baxterin tytäryhtiöille luovutettavat tiedot

Baxter on maailmanlaajuinen yritys ja luovuttaa henkilötietoja tytäryhtiöilleen tietosuojailmoituksessa mainituissa tarkoituksissa. Saat lisätietoa Baxterin tytäryhtiöistä ottamalla meihin yhteyttä sähköpostiosoitteeseen [email protected].

Palveluja tarjoaville kolmansille osapuolille luovutettavat tiedot

Luovutamme henkilötietojasi kolmansille osapuolille, jotka tarjoavat meille palveluja Baxterin sivustojen toimintaan ja toimintoihin liittyen. Kyseisillä palveluilla tarkoitetaan esimerkiksi Baxterin sivustojen isännöintiä, IT-järjestelmä- tai tukipalvelujen tai asiakaspalvelun tarjoamista. Nämä kolmannet osapuolet eivät saa käyttää henkilötietojasi muuhun tarkoitukseen kuin palvelujen tarjoamiseen Baxterille. Baxter edellyttää, että ne huolehtivat henkilötietojesi asianmukaisesta suojauksesta. Saat lisätietoa Baxterin käyttämistä palveluntarjoajista ottamalla meihin yhteyttä sähköpostiosoitteeseen [email protected].

Muihin tarkoituksiin luovutettavat tiedot

Voimme luovuttaa henkilötietojasi hoitotarkoitukseen eli hoidon, lääketieteellisten tuotteidemme ja lääkinnällisten laitteidemme parhaan mahdollisen laadun ja turvallisuuden takaamiseen. Voimme luovuttaa henkilötietojasi myös lakiin tai muuhun määräykseen perustuvan velvoitteemme täyttämiseksi, kuten haittatapahtuma-, lääkinnällisten laitteiden valvonta-, haittavaikutus- ja tuoteturvallisuusilmoitusten laatimiseksi, muiden ilmoitusvelvollisuuksien täyttämiseksi ja julkisten viranomaisten lakisääteisen pyynnön täyttämiseksi muun muassa kansalliseen turvallisuuteen tai rikostentorjuntaan liittyvissä tapauksissa (esimerkiksi petostutkinnoissa ja vastauksissa viranomaismääräyksiin). Voimme luovuttaa kolmansille osapuolille henkilötietojasi myös epäiltyjen tietosuojaloukkausten tutkimiseksi sekä Baxterin, Baxterin sivustojen käyttäjien tai muiden tahojen oikeuksien, omaisuuden tai turvallisuuden suojaamiseksi.

Baxter saattaa olla osallisena fuusiossa tai omaisuuden ostossa tai myynnissä joko kokonaan tai osittain (jäljempänä ”transaktio”), mikä koskee myös henkilötietojasi. Jos Baxter on osallisena transaktiossa, sinulle kerrotaan sähköpostin ja/tai Baxterin sivustolla olevan ilmoituksen välityksellä kaikista omistajuuteen ja henkilötietojesi käyttöön liittyvistä muutoksista ja niitä koskevista vaihtoehdoista. Baxter ei myy henkilötietojasi kolmansille osapuolille.

Sosiaalinen media

Baxterin sivustoilla on linkkejä Baxterin sosiaalisen median sivuille esimerkiksi Facebookissa ja LinkedInissä. Sosiaalisen median sivumme ovat sivustot tarjoavien yritysten tietosuojakäytäntöjen alaisia.

Foorumit/blogit

Tietyillä Baxterin sivustoilla on julkisia blogeja ja keskustelufoorumeita. Baxter ei vastaa näiden blogien ja foorumien toiminnasta. Kaikki tämäntyyppisillä verkkosivuilla luovuttamasi tiedot saattavat olla sivujen muiden käyttäjien luettavissa, kerättävissä ja käytettävissä. Suosittelemme, että luet kyseisten sivustojen tietosuojailmoitukset, koska näille kolmansille osapuolille lähetetyt tai niiden keräämät tiedot eivät ole hallinnassamme eikä tietosuojailmoituksemme kata toimintaa muilla sivustoilla.

Linkit

Baxterin sivustoilla voi olla linkkejä muille sivustoille, joiden tietojenkäsittelyrutiinit poikkeavat omistamme. Suosittelemme, että luet kyseisten sivustojen tietosuojailmoitukset, koska näille kolmansille osapuolille lähetetyt tai niiden keräämät tiedot eivät ole hallinnassamme eikä tietosuojailmoituksemme kata toimintaa muilla sivustoilla.

Henkilötietojesi siirtäminen muihin maihin

Baxter on globaali yritys, jonka palveluksessa työskentelee toimittajia ja alihankkijoita muissa maissa ja joka hyödyntää globaaleja IT-järjestelmiä ja sovelluksia. Keräämämme henkilötiedot saatetaan tästä syystä siirtää oman maasi ulkopuolelle sellaiseen maahan, jossa tietosuojalainsäädäntö voi olla lievempi tai puuttua kokonaan.

Jos asut Euroopan unioniin / Euroopan talousalueeseen (jäljempänä ”EU”/”ETA”) kuuluvassa maassa, henkilötietojasi koskevat seuraavat ehdot: Henkilötietosi voidaan luovuttaa tytäryhtiöille, työntekijöille tai yhteistyökumppaneille EU:n/ETA:n ulkopuolelle tietosuojailmoituksessa kuvatuissa tarkoituksissa. Tällaisissa tapauksissa ryhdymme yleisessä tietosuoja-asetuksessa (GDPR) kuvattuihin lakisääteisiin toimenpiteisiin, jotta voimme taata, että henkilötietojasi suojataan tietosuojailmoituksen mukaisesti asianmukaisilla suojaustoimenpiteillä (esimerkiksi vakiosopimuslausekkeet tai Privacy Shield -sertifiointi). Voit pyytää kopiota suojaustoimenpiteistä, joihin olemme ryhtyneet henkilötietojesi ja yksityiselämäsi suojaamiseksi, kun henkilötietojasi siirretään EU:n/ETA:n ulkopuolisiin maihin, ottamalla meihin yhteyttä sähköpostiosoitteeseen [email protected] tai ilmoituksen alareunasta löytyvään osoitteeseen.

Privacy Shield -järjestely EU:n ja Yhdysvaltojen sekä Sveitsin ja Yhdysvaltojen välillä

Baxter ja sen tytäryhtiö Baxter Healthcare Corporation ovat liittyneet Privacy Shield -järjestelyyn ja sitoutuneet noudattamaan sitä henkilötietojen siirrossa EU:n ja Yhdysvaltojen sekä Sveitsin ja Yhdysvaltojen välillä (jäljempänä ”Privacy Shield -järjestely” tai ”järjestely”). Baxter ja Baxter Healthcare Corporation käsittelevät kaikkia henkilötietoja, jotka siirretään Yhdysvaltoihin EU-maista tai Sveitsistä, Privacy Shield -järjestelyn periaatteiden mukaisesti. Jos haluat tietää lisää Privacy Shield -järjestelystä ja tarkistaa Baxterin ja Baxter Healthcare Corporationin Privacy Shield -sertifioinnit, voit vierailla Yhdysvaltain kauppaministeriön sivustolla, missä on luettelo kaikista Privacy Shield -järjestelyyn liittyneistä yrityksistä (www.privacyshield.gov/list).

Baxter ja Baxter Healthcare Corporation vastaavat Privacy Shield -järjestelyn puitteissa vastaanottamiensa henkilötietojen käsittelystä ja niiden siirtämisestä kolmansille osapuolille, mukaan lukien kolmannet osapuolet Yhdysvaltojen ulkopuolella. Baxter ja Baxter Healthcare Corporation noudattavat Privacy Shield -järjestelyä EU:sta ja Sveitsistä siirrettyjen henkilötietojen edelleen siirtämisessä, mukaan lukien edelleen siirtämistä koskevat vastuusäännökset.

Privacy Shield -järjestelyn mukaisesti vastaanotettujen ja siirrettyjen henkilötietojen suhteen Baxter ja Baxter Healthcare Corporation ovat Yhdysvaltain liittovaltion kauppakomission (Federal Trade Commission) lakisääteisten toimivaltuuksien alaisia. Baxter ja Baxter Healthcare Corporation ovat tietyissä tapauksissa velvollisia luovuttamaan henkilötietoja julkisten viranomaisten lakisääteisestä pyynnöstä esimerkiksi kansalliseen turvallisuuteen tai rikostentorjuntaan liittyvissä asioissa.

Jos haluat tehdä valituksen henkilötietojesi käytöstä, eikä Baxter tai Baxter Healthcare Corporation ole mielestäsi käsitellyt asiaa tyydyttävällä tavalla, voit kääntyä riippumattoman riidanratkaisuelimemme puoleen Yhdysvalloissa (maksuton palvelu) osoitteessa https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Tietyissä Privacy Shield -sivustolla tarkemmin kuvatuissa tapauksissa sinulla on oikeus vedota sitovaan välimiesmenettelyyn, jos mikään muu riidanratkaisutapa ei ole tuottanut tulosta.

Privacy Shield -järjestelyn ohjeiden mukaisesti Baxterin ja Baxter Healthcare Corporationin tehtävänä on löytää ratkaisu valituksiin, jotka koskevat järjestelyn puitteissa kerättyjen ja käytettyjen henkilötietojen käsittelyä. EU-maiden ja Sveitsin asukkaiden, jotka haluavat esittää kysymyksen tai tehdä valituksen Baxterin tai Baxter Healthcare Corporationin tavasta noudattaa Privacy Shield -järjestelyä, tulee ensin ottaa yhteyttä Baxteriin. Yhteystiedot löytyvät tietosuojailmoituksen alareunasta.

Baxter tekee myös yhteistyötä EU:n tietosuojavaltuutetun ja Sveitsin tietosuojaviranomaisen perustaman paneelin kanssa asioissa, jotka liittyvät ratkaisemattomiin valituksiin Privacy Shield -järjestelystä ja henkilöstön henkilötietojen siirroista EU:sta ja Sveitsistä.

Sinun oikeutesi

Henkilötietojen käsittelyyn liittyviä oikeuksiasi voivat tietyissä tapauksissa säädellä myös paikalliset lait (mukaan lukien yleinen tietosuoja-asetus GDPR). Tästä syystä oikeudet voivat vaihdella eri maissa/alueilla. Oikeuksiin voivat kuulua seuraavat asiat:

 • Jos käytämme tai luovutamme henkilötietojasi suostumuksesi perusteella, sinulla on oikeus perua suostumuksesi. On kuitenkin tärkeää muistaa, että tämä ei tee ennen suostumuksen perumista suoritetusta henkilötietojesi käytöstä ja luovuttamisesta laitonta.
 • Voit pyytää tietoa siitä, olemmeko tallentaneet henkilötietojasi sekä mitä tietoja olemme mahdollisesti tallentaneet ja mihin tarkoitukseen. Voit myös pyytää pääsyä tietoihisi tai kopioita niistä. Voit pyytää tietoa myös siitä, kenellä on pääsy henkilötietoihisi.
 • Voit pyytää meitä oikaisemaan henkilötietosi, jos ne ovat mielestäsi virheellisiä tai puutteellisia, tai poistamaan henkilötietosi, jolloin poistamme ne, ellei meillä ole lakisääteistä velvollisuutta niiden säilyttämiseen tai muuta laillista syytä, joka oikeuttaa niiden säilyttämisen.
 • Voit pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käyttöä poistamatta niitä.
 • Voit pyytää meitä lähettämään sinulle henkilötietosi, joita olemme keränneet sinusta suostumuksen tai sopimuksen perusteella, jotta voit itse säilyttää ja käyttää tietoja. Voit myös pyytää meitä lähettämään henkilötietosi toiselle yritykselle.

Voit käyttää oikeuksiasi kirjautumalla tilillesi jollakin Baxterin sivustolla, lähettämällä pyynnön sähköpostitse osoitteeseen [email protected]tai ottamalla yhteyttä globaaliin tietosuojaosastoomme. Yhteystiedot löytyvät tietosuojailmoituksen alareunasta.

Tietyissä maissa sinulla on myös oikeus vastustaa henkilötietojesi käyttöä ja luovuttamista tiettyihin tarkoituksiin, mukaan lukien lailliset käsittelyperusteemme ja suoramarkkinointi. Voit milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä markkinointitarkoituksissa ja kieltää markkinoinnin tai mainokset seuraamalla ohjeita, jotka tulevat sinulle lähetettyjen tietojen mukana. Jos et pysty kieltämään tietojen lähetystä tällä tavalla, voit lähettää sähköpostia osoitteeseen [email protected] tai ottaa meihin yhteyttä ilmoituksen alareunasta löytyvään osoitteeseen ja käyttää näin oikeuttasi vastustaa henkilötietojesi käsittelyä. Jos sinulla on kysyttävää siitä, kuinka määritämme onko meillä laillinen oikeus henkilötietojesi käsittelyyn, tai haluat vastustaa niiden käsittelyä tässä tarkoituksessa, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostiosoitteeseen [email protected] tai ilmoituksen alareunasta löytyvään osoitteeseen. Jos mielestäsi käytämme, luovutamme tai muulla tavalla käsittelemme henkilötietojasi lainvastaisesti, voit tehdä valituksen oman maasi tietosuojaviranomaiselle.

Käsittelemme jokaisen pyyntösi oikeuksiesi käyttämisestä voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Tietyissä tapauksissa kaikki edellä mainitut oikeudet eivät välttämättä ole voimassa.

Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietojasi säilytetään vain niin kauan kuin sitä pidetään tarpeellisena edellä kuvattuihin tarkoituksiin tai sovellettava lainsäädäntö sitä vaatii. Jos haluat lisätietoa siitä, kuinka kauan meillä on oikeus säilyttää henkilötietojasi, voit ottaa meihin yhteyttä.

Alaikäiset

Baxterin sivustoja ei ole suunnattu alle 13-vuotiaille emmekä kerää tietoisesti alle 13-vuotiaiden henkilötietoja. Jos epäilet, että olemme keränneet alle 13-vuotiaan henkilötietoja, ota meihin yhteyttä sähköpostiosoitteeseen [email protected]. Jos keräämme suostumuksen perusteella alaikäisen, mutta yli 13-vuotiaan henkilötietoja, vaaditaan siihen lain mukaan vanhempien suostumus.

Käyttämämme jäljitystekniikat

Baxterin sivustoilla käytetään erilaisia tekniikoita tiettyjen palvelujen ja toimintojen tarjoamiseen:

Evästeet

Kuten monilla muillakin sivustoilla, myös Baxterin sivustoilla käytetään evästeitä. Eväste on pieni kiintolevylle tallennettava tiedosto, joka auttaa meitä kehittämään sivustomme sisältöä (voimme esimerkiksi nähdä, millä sivuilla vieraillaan eniten ja vähiten ja käyttää tietoja sivujen parantamiseen tulevaisuudessa) ja mukauttamaan sitä vierailijoiden tarpeisiin sopivaksi. Emme yhdistä evästeisiin liittyviä tietoja meille luovuttamiisi henkilötietoihin. Voit muuttaa selaimesi asetuksia siten, että se kieltää evästeet ja ilmoittaa sinulle, jos eväste lähetetään tietokoneellesi.

Kuten useimmilla muillakin sivustoilla, osa tiedoista kerätään automaattisesti. Tällaisia tietoja voivat olla IP-osoite, selaimen tyyppi, internetpalveluntarjoaja (ISP), saapumis-/poistumissivut, sivustolla tarkastellut tiedostot (esimerkiksi HTML-sivut ja grafiikat), käyttöjärjestelmä, vierailupäivä ja -aika ja/tai klikkaukset. Tietoja käytetään kootussa muodossa trendien analysointiin ja sivuston ylläpitoon. IP-osoitteita ja muita automaattisesti kerättäviä tietoja voidaan joissakin maissa pitää henkilötietoina.

Evästeiden käyttötavat voivat vaihdella Baxterin eri sivustojen välillä. Tutustu siksi kaikkien käyttämiesi Baxterin sivustojen tietosuojaehtoihin erikseen, jotta saat tietää, miten evästeitä käytetään juuri kyseisellä sivustolla.

Yleensä käytämme evästeitä (ja muita alla mainittuja tekniikoita) seuraaviin tarkoituksiin:

 • Palveluiden tarjoaminen: Evästettä voidaan käyttää tietyn palvelun tarjoamiseen. Kun esimerkiksi kirjaudut jollekin sivustollemme, jolle pääsyä valvotaan, käytämme tilapäistä istuntoevästettä, joka kertoo että sinut on tunnistettu. Tämäntyyppisen evästeen tiedot koostuvat satunnaisista tiedoista, joita palvelin käyttää selaimesi tunnistamiseen juuri tällä vierailukerralla. Jos et hyväksy tilapäisten evästeiden käyttöä, et voi käyttää tämäntyyppisiä toimintoja. Käytämme evästettä myös silloin, kun vierailet sivustollamme ja haluat asiakirjan tai vastauksen meiltä. Täyttäessäsi lomakkeen voit joskus valita itse, haluatko sivustomme tallentavan kiintolevyllesi evästeen. Jos päätät vastaanottaa tämäntyyppisen evästeen, säästät aikaa täyttäessäsi lomakkeita ja/tai vieraillessasi sivustollamme seuraavan kerran. Voit hallita evästeiden käyttöä omassa selaimessasi. Jos päätät kieltää evästeiden käytön, se voi rajoittaa mahdollisuuksiasi käyttää tiettyjä toimintoja ja palveluita sivustoillamme.
 • Sivustojen käytön helpottaminen: Eväste voi auttaa sivustoa muistamaan valintasi ja sivuston käyttötapasi, kunnes suljet avoimen selainikkunan (kun kyseessä on tilapäinen eväste) tai estät tai poistat evästeen. Monet vierailijat hyväksyvät evästeet, koska ne tekevät sivustojen käytöstä sujuvampaa.
 • Vierailijoidemme ymmärtäminen: Kun vierailet sivustoillamme, tietokoneemme voivat automaattisesti kerätä koottuja tilastotietoja vierailijoidemme käyttäytymisestä. Näemme tilastoja ja muita tietoja, esimerkiksi kuinka monta vierailijaa sivustolla on, heidän IP-osoitteensa, millä sivuilla he vierailevat, mistä domaineista vierailijat tulevat, mitä selainta he käyttävät ja miten he liikkuvat sivustolla. Tämäntyyppisiä tietoja vierailustasi käytetään vain kootussa muodossa. Tiedot auttavat meitä ymmärtämään paremmin vierailijoidemme kiinnostuksen kohteita ja kehittämään sivustojen sisältöä ja toiminnallisuutta.
 • Baxterin sivustoilla voi olla videoita. Videoiden isäntänä toimii ulkoinen sivusto, esimerkiksi Youtube (Google). Jos toistat videon jollakin Baxterin sivustolla, videon isäntä voi pitää sitä suostumuksenasi siihen, että tietokoneellesi lähetetään evästeitä isäntäsivustolta.

Do Not Track (DNT)

Baxter ei seuraa sivustojen käyttäjiä pitemmällä aikavälillä kolmannen osapuolen sivustojen kautta, jotta se voisi lähettää kohdennettua mainontaa, eikä siksi vastaa DNT-signaaleihin. Tietyt ulkopuoliset sivustot kuitenkin seuraavat selaimesi käyttöä, kun ne lähettävät sinulle sisältöä, minkä ansiosta ne voivat räätälöidä sinulle näytettävän sisällön.

Jäljitteet (web beacons)

meitä laskemaan sivujen vierailut ja käyttämään evästeitä. Yleisesti ottaen kaikkia sivustolla olevia elektronisia kuvia, myös mainosbannereita, voidaan pitää jäljitteinä. Jäljitteet ovat erittäin pieniä (kooltaan 1 x 1 pikseliä), banneria muistuttavia kuvatiedostoja. Ne saa näkyviin Internet Explorer -selaimessa valitsemalla ”Näytä” ja ”Lähde”. Jäljitteet ovat pieniä, jotta ne eivät veisi arvokasta tilaa tietokoneen näytöltä ja tila voitaisiin käyttää hyödyllisemmän sisällön esittämiseen. Voimme liittää jäljitteitä myös HTML-muotoisiin, kuvia sisältäviin uutiskirjeisiin, joita lähetämme tilaajillemme, jotta näemme kuinka moni uutiskirjeistä luetaan. Lisäksi tietyt mainosverkostot, jotka tekevät sivustoillemme mainoksia, voivat käyttää jäljitteitä selvästi näkyvissä mainosbannereissaan. Emme käytä jäljitteitä vierailijoidemme henkilötietojen keräämiseen, valvomiseen tai jakamiseen. Käytämme tekniikkaa vain nimettömien ja koottujen tietojen keräämiseen sivustojemme käytöstä.

IP-osoitteet

IP-osoite on yksilöllinen tunniste, jonka tietokone saa automaattisesti, kun käytät internetiä. Vierailijoidemme IP-osoitteista kerättyjä tietoja käytetään vain järjestelmänhallintaan. IP-osoitetta ei käytetä vierailijan tunnistamiseen. Tiedot auttavat meitä kokoamaan demografisia tietoja ja muita tietoja sivustojemme käytöstä sekä parantamaan sivustojemme toiminnallisuutta. Emme yhdistä IP-osoitteita muihin tietoihin, joista sinut voidaan tunnistaa.

Google Analytics

Baxterin sivustoilla käytetään Google Analytics -työkalua. Google Analytics kerää ja tallentaa evästeiden avulla tietoa esimerkiksi vierailun kellonajasta, vierailluista sivuista, kullakin sivulla vietetystä ajasta, IP-osoitteesta ja käyttöjärjestelmän tyypistä niiltä laitteilta, joilla Baxterin sivustoja käytetään. Voit poistaa Google Analyticsin käytöstä asentamalla selaimeesi Googlen lisäosan (osoitteesta https://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

Turvallisuus

Olemme ryhtyneet kohtuullisiin ja asianmukaisiin turvallisuustoimenpiteisiin suojataksemme Baxterin sivustojen kautta keräämiämme henkilötietoja häviämiseltä, väärinkäytöksiltä ja muutoksilta. Ylläpidämme kohtuullisia turvallisuusstandardeja tallentamiemme henkilötietojen suojaamiseksi. Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi turvallisuudesta, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostiosoitteeseen [email protected] tai alla annettuun osoitteeseen.

Näin teet valituksen

Baxter haluaa varmistaa, että kaikki sen henkilötietojen käsittelyyn liittyvät valitukset ja kiistat tutkitaan ja ratkaistaan. Siksi olemme laatineet erityisprosessin henkilötietojen käsittelyyn liittyviä valituksia varten. Prosessin avulla on tarkoitus löytää ratkaisu kaikkiin valituksiin.

Baxter kunnioittaa yksityisyyttäsi. Jos olet ilmoittanut ongelmasta Baxterille, käsittelemme sen edellä mainitun prosessin mukaisesti. Prosessi on suunniteltu auttamaan asian tutkimisessa ja toimenpiteisiin ryhtymisessä ongelman ratkaisemiseksi.

Voit ottaa Baxteriin yhteyttä henkilötietojasi koskeviin kysymyksiin ja valituksiin liittyen sähköpostilla, puhelimella tai kirjeellä käyttämällä tietosuojailmoituksen alareunasta löytyviä yhteystietoja.

Ymmärrämme, että ratkaisun löytäminen ei välttämättä aina onnistu omien sisäisten prosessiemme avulla ja että valituksen tekijä voi haluta käyttää vaihtoehtoista riidanratkaisumenettelyä. Voit tehdä valituksen

 1. verkossa: https://feedback-form.truste.com/watchdog/request
 2. faksilla tai kirjeellä: https://www.truste.com/about-TRUSTe/contact-us/

Riidanratkaisuprosessissa käytettävä kieli on englanti.

Yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää tai ongelmia tietosuojailmoitukseen, tietojen käsittelyyn tai henkilötietojesi suojaan ja turvallisuuteen liittyen, voit ottaa meihin yhteyttä: [email protected].

Voit myös kirjoittaa kansainväliselle tietosuojavastaavallamme sähköpostiosoitteeseen [email protected] tai faksinumeroon 224-948-2876. Voit ottaa yhteyttä etiikasta ja vaatimustenmukaisuudesta (Ethics and Compliance) vastaavaan puhelinpalveluumme numerossa 1-844-294-5418 tai lähettää kirjeen osoitteella Baxter International Inc., ATTN: Chief Privacy Officer/Data Protection Officer, Global Privacy Office, 1 Baxter Parkway, Deerfield, IL USA 60015.

Voit ottaa yhteyttä myös Baxter Oy:n tietosuojahenkilöön:

Anni Keinänen
Baxter Oy
PL 119
00181, Helsinki
Puhelin: 0800 144 233
Sähköposti: [email protected]

Tietosuojailmoituksen muutokset

Voimme päivittää tietosuojailmoitusta aika ajoin kertoaksemme sivustojen uusista toiminnoista, tuotteista ja palveluista sekä siitä, miten ne voivat vaikuttaa henkilötietojesi käsittelyyn. Jos teemme tietosuojailmoitukseen isompia muutoksia, siitä kerrotaan sivustolla ennen muutosten voimaantuloa. Kannustamme sinua käymään läpi tämän sivun sisällön säännöllisesti, jotta pysyt ajan tasalla henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä menettelytavoistamme. Emme tee henkilötietojesi käyttöön isompia muutoksia tai lähetä henkilötietojasi jollekin muulle yritykselle, joka käyttää niitä omaan lukuunsa, ennen kuin olemme ilmoittaneet siitä sinulle ja antaneet sinulle mahdollisuuden kieltäytyä menettelystä.