Käyttöehdot

Käyttöehdot

Tervetuloa Baxterin verkkosivustolle. Sivuston sisältö on tarkoitettu antamaan vain yleisluontoista tietoa.  Käyttämällä sivustoa sitoudut noudattamaan käyttöehtojamme. Lue käyttöehdot huolellisesti ennen kuin jatkat sivuston käyttöä. Vierailemalla verkkosivustolla tai käyttämällä sitä sitoudut käyttöoikeussopimuksemme ehtoihin. Jos et halua sitoutua käyttöoikeussopimuksen ehtoihin ja noudattaa niitä, et voi käyttää tai ladata materiaalia verkkosivustosta. Baxter pidättää oikeuden muuttaa käyttöehtoja ajoittain, kun se katsotaan perustelluksi.

Sivuston sisältöä ei saa pitää neuvona tai suosituksena siitä, mihin toimiin oman tai muiden terveyden suhteen tulisi ryhtyä.  Jos olet potilas, ota aina yhteyttä lääkäriin tai muuhun pätevään terveydenhuollon ammattilaiseen, kun sinulla on kysyttävää terveydentilastasi tai teet päätöksiä hoidon suhteen. Jos olet lääkäri tai kuulut johonkin muuhun terveydenhuollon ammattikuntaan, älä anna verkkosivuston sisällön korvata omaa lääketieteellistä arviotasi. Käytä omaa harkintakykyäsi myös sivustossa esitettyjen tietojen arvioimiseen.

Baxterin verkkosivusto voi sisältää tietoa tuotteista sekä sairauksista ja niiden hoidosta. Baxter haluaa tehdä selväksi, että sivuston sisältö ei päde eikä sitä saa käyttää kohderyhmän maantieteellisen alueen ulkopuolella. Sivustolle muualta saapuvat tekevät sen omasta aloitteestaan ja ovat itse vastuussa paikallisten lakien noudattamisesta, jos ja siinä määrin kuin paikallisia lakeja sovelletaan.  Verkkosivuston sisältöä ei saa pitää kehotuksena tai suosituksena käyttää tuotetta tai ohjeita, joita lukijan kotimaan sovellettavissa laeissa ja määräyksissä ei ole hyväksytty.

Baxter kunnioittaa sivuston käyttäjien yksityisyyttä. Viittaamme tällä Baxterin tietosuojakäytäntöön, jossa kuvataan käyttäjien oikeudet ja velvollisuudet sivustolla annettujen tietojen suhteen.

Vaikka Baxter on pyrkinyt kaikin keinoin varmistamaan, että sivuston tiedot ovat tarkkoja, täydellisiä ja ajantasaisia, emme voi millään tavalla todistaa tai taata, että tiedot olisivat tarkkoja, täydellisiä tai ajan tasalla. EDELLÄ MAINITTUA RAJOITTAMATTA KAIKKI SIVUSTOLLA OLEVAT TIEDOT TARJOTAAN ”SELLAISINAAN” ILMAN MINKÄÄNLAISIA TAKUITA. SIVUSTOSSA JA SEN SISÄLLÖSSÄ VOI ESIINTYÄ VIIVEITÄ, PUUTTEITA JA VIRHEELLISIÄ TIETOJA. BAXTER JA SEN TYTÄRYHTIÖT EIVÄT VOI TAATA, ETTÄ SIVUSTON SISÄLTÖ JA ITSE SIVUSTO OLISIVAT VIRHEETTÖMIÄ, KATTAVIA, PÄIVITETTYJÄ JA LOUKKAAMATTOMIA. EMME MYÖSKÄÄN PYSTY TAKAAMAAN SISÄLLÖN OMISTUSOIKEUTTA, MYYNTIKELPOISUUTTA TAI SOVELTUVUUTTA JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN, JA KIISTÄMME KAIKKI TÄMÄNKALTAISET SITOUMUKSET. BAXTER EI VOI TODISTAA TAI TAATA, ETTÄ SIVUSTON SISÄLTÖ EI SISÄLLÄ VIRUKSIA, JOTKA VOIVAT VAHINGOITTAA TIETOKONETTA TAI MUUTA OMAISUUTTA JA JOITA VOI SEURATA SIVUSTOLLA KÄYNNISTÄ, SEN KÄYTÖSTÄ TAI SELAAMISESTA TAI SIVUSTON MATERIAALIN, TIETOJEN, TEKSTIN TAI KUVIEN LATAAMISESTA TAI VIDEO- TAI ÄÄNITIEDOSTOJEN TOISTAMISESTA.

Sitoudut korvaamaan, tarjoamaan suojaa ja hyvittämään Baxterille ja sen tytäryhtiöille, ylimmille johtajille, päälliköille, työntekijöille ja edustajille kaikki korvausvaatimukset, saamiset, tappiot, velat ja kulut (mukaan lukien oikeudelliset maksut), jotka juontuvat tai jollakin tavalla liittyvät (i) näiden käyttöehtojen rikkomiseen tai (ii) sivuston ja sen sisällön haltuunottoon ja käyttöön.

Sivusto voi sisältää linkkejä tai viittauksia kolmansien osapuolten ylläpitämiin verkkosivustoihin, joita Baxter ei pysty hallitsemaan. Tällaisia linkkejä tarjotaan vain kävijöiden mukavuuden vuoksi. Samoin tälle sivustolle pääsee ulkopuolisten sivustojen linkeistä, joita Baxter ei voi hallita. Baxter ei voi taata tai varmistaa, että ulkopuolisilla sivustoilla annetut tiedot ovat tarkkoja, ajantasaisia tai täydellisiä. Siten Baxter ei myönnä korvauksia tai kanna vastuuta vahingoista, jotka aiheutuvat näiden sivustojen sisällöstä tai tiedoista. Ulkoisten linkkien esilläolo ei merkitse Baxterin myöntymystä tai suositusta.

Tietosuojakäytäntömme kaikkien sovellettavien ehtojen mukaan Baxterilla ei ole minkäänlaisia velvollisuuksia sellaisia tietoja tai materiaalia kohtaan, jotka lähetetään meille internetin tai Baxterin sivustojen välityksellä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi kysymyksiä, kommentteja, ehdotuksia ja vastaavia sisältävät sähköpostiviestit, eikä Baxterilla ole velvollisuutta käsitellä niitä luottamuksellisina tietoina. Baxterilla on oikeus käyttää vapaasti kaikkia edellä kuvattuja ideoita, ajatuksia, tietoja ja tekniikoita mihin tahansa tarkoitukseen, esimerkiksi tuotteiden kehittämiseen, valmistukseen ja markkinointiin.

Kaikki tuotteiden tai palveluiden tavaramerkit ja kaikki verkkosivuilla olevat logot (jäljempänä ”tavaramerkit”) ovat Baxterin, Baxterin tytäryhtiöiden tai kolmansien osapuolten rekisteröityjä tai rekisteröimättömiä tavaramerkkejä. Sivuston sisältöä ei saa tulkita siten, että se myöntäisi (epäsuorasti, pidättämällä tai muutoin) luvan tai oikeuden käyttää tavaramerkkejä ilman Baxterin tai kyseisen kolmannen tahon nimenomaista kirjallista suostumusta. Tavaramerkkien tai muun aineiston käyttö tai väärinkäyttö, lukuun ottamatta ehdoissa sallittua käyttöä, on nimenomaisesti kielletty, ja saattaa merkitä tekijänoikeuslain, tavaramerkkilain, julkisuus- ja salassapitolain sekä muiden viestintää koskevien sääntöjen ja määräysten rikkomista.

Sivuston sisältöä, kuten tekstiä, kuvia, äänitiedostoja ja videoita, ei saa levittää, muokata, lähettää, käyttää uudelleen, julkaista tai hyödyntää yleisiin tai kaupallisiin tarkoituksiin ilman Baxterin antamaa kirjallista suostumusta. Ellei toisin mainita, kaikkea sivustolla nähtävää tai luettavaa sisältöä tulee pitää tekijänoikeuksin suojattuna materiaalina, eikä sitä saa käyttää muutoin kuin käyttöehdoissa tai verkkosivustossa kuvatuilla tavoilla ilman Baxterin antamaa kirjallista suostumusta. Baxter ei takaa tai sitoudu siihen, että verkkosivustolla olevan aineiston käyttö ei loukkaisi sellaisten kolmansien osapuolten oikeuksia, jotka eivät ole Baxterin omistuksessa tai muuten liity Baxteriin.  Verkkosivuston sisältöä ei saa tulkita siten, että se antaisi (epäsuorasti, pidättämällä tai muuten) luvan tai oikeuden Baxterin tai kolmansien osapuolien patentteihin tai tekijänoikeuksin suojattuun aineistoon.

Tulevaisuutta koskevat lausumat.  Sivustolla käsiteltyjä aiheita, jotka eivät ole historiallisia tosiseikkoja, ovat muun muassa tulevaisuutta koskevat lausumat yhtiön taloudellisesta tuloksesta, liiketoiminnan kehityksestä, taloudellisesta rakenteesta, säästötoimenpiteistä ja tutkimus- ja kehitystoiminnasta. Niihin lukeutuvat kliinisten tutkimusten tulokset ja suunnitellut tuotelanseeraukset sekä tulevaisuuden näkymät. Lausumat perustuvat oletuksiin monista keskeisistä tekijöistä. Siksi todelliset tulokset voivat poiketa merkittävästi tulevaisuutta koskevien lausumien sisällöstä. Esimerkkejä tekijöistä, joita voidaan käyttää lausumien perustana: uusien ja olemassa olevien tuotteiden kysyntä ja markkinariskien hyväksyminen, tuotekehityksen riskit, tuotteiden laatuun ja potilasturvallisuuteen liittyvät kysymykset, jatkuvuus, hyväksyttyjen raaka-aineiden ja komponenttien saatavuus ja hinta, kyvyttömyys luoda ylimääräistä tuotantokapasiteettia ajoissa tai muut valmistukseen tai jakeluun liittyvät ongelmat (esimerkiksi luonnonkatastrofin tai muun syyn seurauksena), yrityksen IT-järjestelmään murtautuminen tai järjestelmän vika esimerkiksi kyberhyökkäyksen seurauksena, lainsäädäntöelinten tai viranomaisten (kuten FDA:n, Yhdysvaltojen oikeusministeriön, New Yorkin syyttäjänviraston tai Yhdysvaltojen ulkopuolisten lainsäätäjien) tulevat toimet, vaatimustenmukaisuusohjelmaan liittyvät ongelmat, kolmannen osapuolen, mukaan lukien sidosryhmien, tulevat toimet, Yhdysvaltojen terveydenhuoltojärjestelmän uudistukset tai muut Yhdysvaltojen ulkopuoliset säästötoimenpiteet, valtion viranomaisten tai yksityisten sidosryhmien hinnoittelu-, korvaus-, vero- ja vähennyspolitiikat, tuote- ja hintakilpailun vaikutukset, mukaan lukien yleinen kilpailu, lääkkeiden jälleentuonti ja mullistavat uudet teknologiat, maailmanlaajuinen kauppa- ja veropolitiikka, liiketoiminnan kehittämisen sekä tutkimus- ja kehitysmahdollisuuksien asianmukainen arviointi ja toteutus sekä odotetut hyödyt, mahdollisuus hallita omia tai lisensoituja patentteja tai kolmansien osapuolten patentteja, jotka haittaavat tai rajoittavat tuotantoa, vahingoittuneiden tuotteiden tai teknologian myynti tai käyttö, maailmantalouden vaikutukset, valuuttakurssien ja korkojen vaihtelu, kaikki tuloveroa koskevat lakimuutokset (mukaan lukien nykyiset ja tulevat verouudistukset), mukaan lukien Yhdysvaltojen ulkopuolelta saadut tulot, veroviranomaisten toimet, jotka liittyvät meneillään oleviin verotarkastuksiin, yrityksen avainhenkilöiden menetys tai kyvyttömyys löytää ja palkata uusia työntekijöitä meneillään olevan tai tulevan oikeudenkäynnin seurauksena, että yhtiön kassavirta riittää täyttämään nykyisen vähimmäisvarantovelvoitteen ja rahoittamaan yhtiön investointiohjelmaa, sekä muut riskit, jotka mainitaan Baxterin viimeisimmässä 10-K-lomakkeessa (vuosikertomus SEC-komissiolle) tai muissa SEC-asiakirjoissa, jotka ovat saatavilla Baxterin verkkosivuilla. Baxter ei sitoudu päivittämään tulevaisuutta koskevia lausumiaan.

Tämän käyttöoikeussopimuksen ehtoja ja sivuston käyttöä koskevat Yhdysvaltojen liittovaltion ja Illinois’n osavaltion lait lainvalintamääräyksistä huolimatta. Sivustoon liittyviä syytteitä tai oikeudenkäyntejä saa käsitellä vain toimivaltainen liittovaltion tai osavaltion tuomioistuin, joka sijaitsee Illinois’ssa.

Jos jokin käyttöoikeussopimuksen määräyksistä osoittautuu lainvastaiseksi, pätemättömäksi tai mahdottomaksi toteuttaa, määräys jätetään pois siten, ettei asia vaikuta jäljellä olevien säännösten täytäntöönpanokelpoisuuteen. Baxter pidättää oikeuden muuttaa tai poistaa verkkosivuston sisältöä milloin tahansa ja oman harkintansa mukaan.