Terveydenhuollon ammattilaiset

Terveydenhuollon ammattilaiset

Olemme sitoutuneet tukemaan terveydenhuollon ammattilaisia kasvavien potilashoidon haasteiden ja mahdollisuuksien hallinnassa.

Kehitämme jatkuvasti uusia tuotteita ja tekniikoita, jotka mahdollistavat toteuttamaan yksilöllistä hoitoa kunkin potilaan eritystarpeiden mukaan. Keskitymme etsimään uusia tapoja parempien hoitotulosten saavuttamiseksi ja siten vähentämään komplikaatioita ennen kuin ne muuttuvat hengenvaarallisiksi. Samalla pyrimme pienentämään hoidon kokonaiskustannuksia.  

Erikoisalamme

Tehohoito

Innovatiiviset hoitomme ja tekniikkamme auttavat hoitamaan potilaita, joiden tila tai sairaus on hengenvaarallinen.

Infuusiohoito ja lääkkeiden valmistaminen

Palvelumme ja tuotteemme auttavat parantamaan turvallisuutta ja edistämään kustannustehokkuutta sekä sairaalassa, apteekissa että kotihoidossa.

Parenteraalinen ravitsemushoito

Parenteraalinen ravitsemushoito on tarkoitettu potilaille, joiden enteraalinen tai oraalinen ravinnonsaanti ei riitä.

Dialyysihoito

Kehitämme menetelmiä hemodialyysi- ja peritoneaalidialyysihoitoon, jotta potilaille voidaan taata hyvä hoito.

Kirurgia

Tarjoamme innovatiivisia kirurgisia tuotteita, verenvuodon tyrehdyttämiseen ja haavojen hoitamiseen.

Tuotteemme

Tuotteemme akuutti-, ravitsemus-, ja dialyysihoitoon sekä kirurgiaan auttavat kehittämään terveydenhuoltoa ympäri maailmaa.