Infuusiopumput

Infuusiopumput

Nämä tiedot on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille.

Infusor

Baxterin elastomeerisia pumppuja käytetään pääasiassa antibioottien, solunsalpaajien ja paikallispuudutteiden/kipulääkkeiden annosteluun. Annostelu on mahdollista laskimonsisäisesti, ihonalaisesti, epiduraalisesti, valtimonsisäisesti tai paikallisesti. Esimerkiksi kotona tehtävässä antibiootti-infuusiohoidossa potilas saa lääkehoitoa sairaanhoitajan tuella ja voi liikkua vapaasti.

Kannettavat elastomeeriset infuusiopumput kotihoitoon


Käyttöalueet

Annostelu elastomeerisen infuusiopumpun avulla on todistetusti toimiva tapa pitkäaikaisten lääkeinfuusioiden antoon. Hoitomuoto voi vapauttaa resursseja sairaalassa ja antaa potilaille enemmän vapautta ja mahdollisuuden kotihoitoon.

Elastomeerisia infuusiopumppuja käytetään lähinnä antibioottien, solunsalpaajien tai paikallispuudutteiden/kipulääkkeiden nopeaan tai hitaaseen infuusioon sairaalassa tai kotihoidossa. Annostelu on mahdollista laskimonsisäisesti, ihonalaisesti, epiduraalisesti, valtimonsisäisesti tai paikallisesti. 

● Infuusiohoito kotona mahdollistaa varhaisemman kotiutumisen sairaalasta.

● Kotona toteutettava hoito on todistetusti toimiva tapa infuusioiden antamiseen.

 

Näin elastomeerinen pumppu toimii

Elastomeeriset kertakäyttöpumput ovat hiljaisia ja varmatoimisia. Ne on suunniteltu helppokäyttöisiksi. Pumpun elastomeerinen pallo painaa lääkkeen ulos tasaisella nopeudella suljetussa järjestelmässä infuusionopeutta säätelevän virtauksenrajoittimen kautta. Kun infuusio on valmis, pumppu hävitetään ja infuusioporttiin liitetään uusi pumppu.

Elastomeeriset pumput eivät sisällä sähköisiä osia eivätkä ne edellytä latausta tai muuta ylläpitoa. Infuusionopeus ja -aika on määritetty valmiiksi jokaiselle pumpulle eikä niitä voi muuttaa.

 

Elastomeeristen infuusiopumppujen edut

Baxterin infuusiopumppujen käytöstä on kertynyt kattavasti kokemusta yli 30 vuoden ajalta. Varmatoimiset ja kestävät pumput tarjoavat täysin suljetun järjestelmän lääkkeenantoon1.

Saatavana on laaja valikoima infuusiopumppuja, joilla on eri infuusionopeuksia ja -aikoja aina puolesta tunnista 7 vuorokauteen. Lääkkeen säilyvyyden pumpun sisällä voi määrittää Baxterin tarjoaman tietokannan avulla, joka sisältää tiedot useiden lääkkeiden säilyvyydestä eri säilytys- ja käyttölämpötiloissa. Tietokantaan voi kirjautua osoitteessa stabforum.baxter.com.

Elastomeerisia pumppuja on helppo kantaa mukana, mikä tarjoaa potilaalle mahdollisuuden siirtyä sairaalasta kotiin infuusiohoidon tarpeesta huolimatta.