HomeChoice Claria yhdessä ShareSourcen kanssa dialyysihoitoon

HomeChoice Claria yhdessä ShareSourcen kanssa dialyysihoitoon

Nämä tiedot on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille.

HOMECHOICE CLARIA with SHARESOURCE

Automaattiseen peritoneaalidialyysiin (APD) tarkoitettu, Sharesource-etäyhteysalustan sisältävä HomeChoice Claria on helppokäyttöinen laite, joka auttaa kroonista munuaisten vajaatoimintaa sairastavan tekemään PD-hoidon kotona ja tuo tiedot hoitotuloksista ja -määräyksistä hoitohenkilöstön saataville.

HomeChoice Claria -APD-järjestelmä perustuu markkinoiden johtavaan HomeChoice-APD-laitteeseen, mutta siihen on lisätty helppokäyttöisiä toimintoja ja Sharesource-etäyhteysalusta. Järjestelmä on kehitetty säästämään sekä potilaiden että hoitohenkilöstön aikaa tehostamalla rutiineja ja vähentämällä potilas- ja hoitotietojen manuaalisen rekisteröinnin tarvetta. Tiedot kerätään automaattisesti ja kootaan potilasraporttiin, jonka hoitohenkilöstö voi helposti hakea ja lukea.

Sharesourcen ansiosta hoitohenkilöstö voi tarkastella hoitotuloksia ja potilaan määräyshistoriaa jokaisen hoitokerran jälkeen. Tiedot kerätään automaattisesti kaikista tehdyistä peritoneaalidialyysihoidoista. Tällöin hoitohenkilöstö voi reagoida asianmukaisella tavalla, esimerkiksi muuttamalla potilaan hoitomääräystä ilman että potilaan tarvitsee käydä sairaalassa.

 

Toiminnot

Verkkopohjainen IT-etäyhteyspalvelu

Sharesource-etäyhteysalusta laajentaa hoitohenkilöstön vaikutusmahdollisuuksia. Hoitohenkilöstö voi seurata potilaan hoidon tapahtumia ja tuloksia ja puuttua mahdollisiin ongelmiin jo varhaisessa vaiheessa.  Potilaat, jotka käyttivät APD-laitetta yhdessä Sharesource-alustan kanssa, kertoivat tuntevansa olonsa varmemmiksi kotihoitonsa suhteen1. Hoitohenkilökunta puolestaan ilmoitti ennaltaehkäisevien potilaskontaktien ja APD-määräysten muutosten lisääntyneen2, mikä voi vastaavasti pienentää sairaalahoitoa vaativien komplikaatioiden riskiä3. Hoitohenkilökunta raportoi myös resurssien käytön vähentyneen ja sitä myöten kustannusten laskeneen4.

Potilaille suunniteltu

HomeChoice Claria -järjestelmässä on iso ja helppolukuinen kaksirivinen näyttö sekä universaali käyttöliittymä, joka on saatavana 38 kielellä.

Turvallisuus ja joustavuus

Lukuisten ohjelmointivaihtoehtojen ja erilaisten asetusten ansiosta hoidon voi räätälöidä useimpien potilaiden tarpeisiin.

Katso käyttöohjeista tai käyttöoppaasta tiedot Sharesource-etäyhteysalustan ja HomeChoice Claria -laitteen turvallisesta ja oikeasta käytöstä.