Työssä kehittyminen

Työssä kehittyminen

Näkemyksemme urakehityksestä

Uskomme, että työntekijöiden kehitykseen vaikuttavat sekä työkokemus, palaute, työpaikan ihmissuhteet että koulutus. Vastuu urakehityksestä kuuluu niin työntekijälle itselleen kuin hänen esimiehelleen.

Keskitymme hyvän johtajuuden kehittämiseen, joka alkaa itsensä johtamisesta ja etenee työryhmän sekä muiden johtajien johtamiseen.

Kokemus – Kehitys – Tulokset

Urakehitys Baxterilla

Shanghai Employees in a meeting

Kehitysfilosofiamme

Urakehitysfilosofiamme korostaa, että työntekijät kehittyvät ensisijaisesti työkokemuksen kautta. Palaute, mentorointi ja suhteiden rakentaminen ovat kehityksen kannalta tärkeitä. Siksi jatkuva palaute on osa vahvaa suorituskyky- ja kehityskeskeistä kulttuuriamme. Työntekijämme voivat osallistua myös muodollisempaan koulutukseen ja erilaisille kursseille esimerkiksi Baxter Development Essentials-, Management Essentials- ja Leadership Essentials -ohjelmien ja muiden vastaavien ohjelmien kautta.

Employees working

Tulokset ja urakehitys

Näkemyksemme tuloksiin ja kehitykseen perustuu A.C.E.-keskustelukäytäntöön (Align, Check-In, Execute), jonka puitteissa jokainen työntekijä käy kuukausittain palaute- ja kehityskeskusteluun esimiehensä kanssa. Työntekijöillä ja esimiehillä on käytössään erilaisia työkaluja, jotka auttavat tekemään keskusteluista mahdollisimman hyödyllisiä. MyCareer@Baxter-portaali tarjoaa työntekijöille kehitys- ja suunnittelutyökaluja sekä kattavasti tietoa työtehtävien tekemiseen liittyvistä odotuksista, tavoitteista, koulutuksesta ja työpaikoista Baxterilla.

Employees Meeting

Urakehityksen työkalut ja ohjelmat

Tarjoamme erilaisia työkaluja, joiden avulla työntekijät voivat arvioida vahvuuksiaan, kehitystarpeitaan, uratavoitteitaan ja henkilökohtaisia tavoitteitaan ja jotka auttavat heitä tavoitteidensa saavuttamisessa. Johtamiseen liittyvän osaamisemme ansiosta pystymme asettamaan työntekijöille kehittymistavoitteita. Olemme myös laatineet kehitystavoitteiden asettamista varten ohjeita, jotka auttavat kartoittamaan tarvittavat toimenpiteet. Kannustamme henkilöstöämme hyödyntämään näitä työkaluja jatkuvasti.

Erilaiset oppimisympäristöt, verkkokurssit ja lähiopetus

Development Essentials -moduulimme ovat organisaation kaikilta tasoilta tulevien työntekijöiden saatavilla. Sisältö kattaa muun muassa ammatillisen kehityksen ja johtajuuden kehittämisen peruskursseja. Lisäksi kaikilla työntekijöillä on pääsy maailmanlaajuiseen koulutusjärjestelmään, jossa on kursseja useilla eri kielillä. Järjestelmä tarjoaa verkkokursseja esimerkiksi ammatillisesta kehityksestä, työnhallinnasta ja johtamisesta. Niillä käsitellään myös teknisempiä aiheita, kuten laatutyötä, Baxterin rutiineja ja järjestelmiä, yrityksen tuotteita, sovelluksia, terveys-, turvallisuus- ja ympäristötyötä (HSE), haittavaikutuksista ilmoittamista, liiketoimintaa, taloutta, projektinhallintaa ja paljon muuta.

Työnjohtaminen ja johtamisen kehittäminen

Management Essentials -moduuli tarjoaa johtajille ja esimiehille lisäkoulutusta ja mahdollisuuden kehittää osaamistaan esimerkiksi työnjohtamiseen, uran ja kehityksen suunnitteluun, ohjaukseen ja palautteen antoon liittyen.  Kokeneille ja ylemmille johtajille on olemassa myös Leadership Essentials -moduuli, jonka työkalut ja ohjelmat edistävät liiketoimintataitoja, liiketoiminnan ja organisaation johtamiskykyä sekä työntekijöiden motivoimiseen ja kehittämiseen liittyvää osaamista.

Tehokas tiimi

Jotta Baxter olisi houkutteleva työpaikka, on tärkeää, että pystymme luomaan tehokkaita työryhmiä. Baxter on kehittänyt tätä varten erityisen mallin, jonka avulla työryhmien tehokkuus voidaan taata maailmanlaajuisesti koko yrityksessä ja organisaation kaikilla tasoilla. Mallin sisältö:

  • Johtajille ja esimiehille suunnattu koulutus tehokkaiden työryhmien muodostamisesta. Yhden päivän mittaisessa koulutuksessa opetellaan määrittämään työryhmään ja johtajaan kohdistuvat odotukset ja vahvistamaan ryhmähenkeä ja luottamusta.
  • Työryhmien kehittämistoiminta henkilöstöosaston johdolla
  • Työryhmien kehittämistoiminta, jota esimiehet johtavat itsenäisesti

Kaikki esimiehet voivat käyttää sisäistä MyTeam@Baxter-verkkoportaalia, joka tarjoaa työkaluja työnjohtamiseen