Företagsansvarsrapport

Företagsansvarsrapport

Baxter har lång erfarenhet av att bedriva ledarskap på områdena företagsansvar och miljöhänsyn. Genom våra årliga rapporteringsrutiner mäter och utvärderar vi våra resultat, beskriver framsteg och utmaningar och identifierar möjligheter för att kunna uppnå ett ännu bättre resultat.

Våra företagsansvarsrapporter