Njursjukvård

Njursjukvård

I vårt arbete för att förändra och förbättra njursjukvården vill vi arbeta tillsammans med dig för att uppnå bättre resultat för dina patienter när de genomgår de olika behandlingsalternativen. Vi vill erbjuda högsta möjliga standard och bästa möjliga tillgång till vård.

Kronisk njursjukdom (CKD) är ett akut och växande globalt problem. Vi uppskattar att det finns så många som 4 miljoner patienter i världen som har kronisk njursvikt och ytterligare några miljoner som inte fått någon diagnos. Och antalet förväntas växa för varje år som går. Men din tid och dina ekonomiska resurser ökar inte i samma takt som patientpopulationen. Vi förstår att du behöver innovativa produkter och tjänster som hjälper dig att uppnå bättre resultat för dina patienter.

Vi har arbetat tillsammans med personal inom njursjukvården i mer än 60 år för att ta fram nya och förbättrade produkter och tjänster för såväl hemodialys (HD) som peritonealdialys (PD) – och vi fortsätter att utveckla nya behandlingsmetoder, till exempel expanderad hemodialys (HDx) och webbaserad IT-tjänst för fjärrkontakt (Sharesource).

Vi utvecklar den globala njursjukvården

Tillgång

Vi hjälper dig att göra vård och behandlingsalternativ mer tillgängliga på flera sätt: genom nya tekniker och tjänster som gör det möjligt att ge behandling på olika platser (hemma och på kliniker/sjukhus) och genom att göra din verksamhet effektivare.

Kvalitet

Vi drivs av övertygelsen att det alltid finns utrymme för förbättringar av vårdkvaliteten. Även om dagens vårdkvalitet är bra kan nya, meningsfulla lösningar höja den ytterligare.

Enklare vård

Innovation innebär att förenkla behandlingslogistiken, något som kan minska den psykiska och fysiska belastningen inom vården.

Denna information är enbart avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal.

x

HOMECHOICE CLARIA with SHARESOURCE

Vi leder utvecklingen med vår webbaserade IT-tjänst SHARESOURCE, plattformen för fjärrkontakt

SHARESOURCE ökar din räckvidd. Du kan se hur patienten sköter sin behandling i hemmet och ingripa tidigare om det blir problem. Vår webbaserade IT-tjänst är den enda globalt tillgängliga tvåvägstekniken som låter dig följa och styra behandlingar (till exempel ändra en ordination) på distans, från kliniken. Patienter som använder ett automatiserat system för peritonealdialys med SHARESOURCE uppger att de känner sig tryggare med sin hembehandling1. Vårdgivare uppger att de ser en ökning av förebyggande patientkontakter och justeringar av APD-ordinationer2, något som i sin tur kan bidra till att minska3 risken för komplikationer som kan leda till sjukhusvistelse. Vårdgivare har även kunnat rapportera ett lägre resursutnyttjande och därmed lägre kostnader4. HOMECHOICE CLARIA APD-system är utrustat med SHARESOURCE.

THERANOVA-dialysator

HDx med THERANOVA för expanderad hemodialysbehandling

HDx med THERANOVA är vår nya dialysbehandling för patienter med kronisk njursvikt. THERANOVA-dialysatorn har ett innovativt membran som ger en expanderad hemodialysbehandling (HDx).

HDx med THERANOVA finns i Kanada och på utvalda marknader i Europa, Latinamerika och Asien.

Familjeträff_Tile

Baxter reseservice för njursjuka som behandlas med PD

Baxters reseservice är till för att hjälpa njursjuka som behandlas med PD att få sina vätskor och tillbehör levererade till resmålet, oavsett om det är semester eller en arbetsresa.

Vår kundservice koordinerar leveranserna av allt som behövs för behandlingen direkt till resmålet och ser till att de når destinationen 1-2 dagar innan patientens ankomst. Vi kan även informera om det finns sjukhus med njurklinik eller en PD-mottagning på resmålet, dit patienten kan vända sig vid behov.

För mer information om resetjänsten och hur du bokar leveranser,
välkommen att kontakta vår kundservice!

Huvudprodukter och tjänster för Njursjukvård

PHYSIONEAL 35/40 GLUCOSE (glukos 1,36%, 2,27%, 3,86%)

Baxter reseservice för njursjuka som behandlas med PD

EXTRANEAL (icodextrin 7,5%)

Patientflödesanalys (PFA)