Hyppää pääsisältöön

Yhteiskuntavastuu

Yhteiskuntavastuu

”Se, että pidämme tehtävänämme pelastaa ja ylläpitää elämää, on osoitus vastuullisuudestamme yrityksenä. Tuotteidemme ja läsnäolomme merkitys eri puolilla maailmaa arvioidaan aina potilaiden, lääkäreiden, yhteiskunnan, työntekijöiden ja muiden sidosryhmien näkökulmasta.” Joe Almeida, hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja

For more than 85 years, Baxter has been making a meaningful difference for patients and creating lasting social, environmental and economic value in the communities we serve. Our employees are passionate about our mission, which is reflected in our portfolio of life-saving and sustaining products, our emphasis on environmental stewardship, our commitment to innovation and our uncompromising dedication to responsible business practices.

2017 Corporate Responsibility Report Cover

Meillä on todellista vaikutusvaltaa: Baxterin yhteiskuntavastuuraportti

Olemme ylpeitä pitkäjänteisestä työstämme vastuullisena yrityksenä. Meille on tärkeää kertoa prioriteeteistamme, ohjelmistamme ja tuloksistamme.

Charitable giving and grants

Lahjoitukset ja avustukset

Tuemme aloitteita ja organisaatioita, jotka auttavat kestävällä tavalla epäedullisessa ja heikossa asemassa olevia ryhmiä.

Hoidon saatavuuden parantaminen, yhteiskunnan tukeminen työntekijöidemme asuin- ja työskentelyalueilla sekä tulevaisuuden innovaatioiden edistäminen ovat keskeisessä asemassa, kun pyrimme pelastamaan ja ylläpitämään elämää. Ne ovat perusta humanitaariselle lähestymistavallemme.

Sustainable operations, health and safety

Kestävä toiminta

Ympäristönäkökulmiin keskittyminen tarkoittaa sitä, että haluamme soveltaa kestävän kehityksen periaatteita globaalilla tasolla tuotannossamme ja koko toimitusketjussamme.

Pyrimme aina pienentämään ympäristöjalanjälkeämme käyttämällä energiaa, vettä ja raaka-aineita tehokkaasti ja vähentämällä toimintamme tuottamaa jätemäärää ja kasvihuonekaasupäästöjä. Lue lisää ympäristötyöstämme viimeisimmän yhteiskuntavastuuraportin Operations-luvusta.

Lue yhteiskuntavastuuraporttimme

Lisää aiheesta