Kotidialyysi (PD, KHD)

Kotidialyysi (PD, KHD)

Nämä tiedot on tarkoitettu yksinomaan terveydenhoitohenkilöstölle.

Peritoneaalidialyysi

Dialyysinesteen sisältämä sokeria tai muu aine imee itseensä nesteen, joka ei poistu potilaan kehosta virtsana. Verenkierrossa oleva ylimääräinen neste kulkeutuu vatsakalvon ohuiden verisuonien kautta dialyysinesteeseen. Tämä auttaa elimistöä säätelemään nestetasapainoa ja tätä ilmiötä kutsutaan osmoosiksi.

Se, miten paljon nestettä kehosta poistuu, riippuu mm. dialyysinesteen glukoosivahvuudesta, miten pitkäksi aikaa dialyysineste jää vatsaonteloon ja potilaan vatsakalvon läpäisevyydestä. Peritoneaalidialyysi on pehmeä dialyysimuoto, joka muistuttaa omien munuaisten normaalia toimintaa.

Peritoneaalidialyysin voi tehdä kahdella eri tavalla. Kumpikin hoito tehdään kotona:

  • CAPD (jatkuva omatoiminen peritoneaalidialyysi)
  • APD (automaattinen peritoneaalidialyysi)


CAPD (jatkuva omatoiminen peritoneaalidialyysi)
CAPD-dialyysi jatkuu ympäri vuorokauden. Dialyysinesteen pussinvaihto tehdään käsin 3-5 kertaa vuorokaudessa, ja yhdellä kertaa vaihdetaan 1,5-2,5 litraa nestettä. Dialyysi tapahtuu pussien vaihdon välillä, kun dialyysineste on vatsaontelossa. Sinä aikana potilas voi liikkua vapaasti.

APD (automaattinen peritoneaalidialyysi)
Potilas on kytkettynä laitteeseen, joka tekee dialyysinesteiden vaihdot ohjelmoidusti. Dialyysi tapahtuu yleensä yöllä potilaan nukkuessa.

PD-katetri
Peritoneaalidialyysin tekemistä varten tarvitaan reitti vatsaonteloon. Nukutuksessa tai paikallispuudutuksessa tehtävän pienen toimenpiteen avulla vatsaonteloon asetetaan pehmeä muoviletku eli katetri. Katetrista näkyy vain pieni osa vatsan ulkopuolelle, ja se on huomaamaton vaatteiden alta. Dialyysinesteiden vaihdossa katetri yhdistetään siirtoletkun välityksellä dialyysinestepusseihin.

Perehdytys kotona tehtävään PD-hoitoon
Useimpien potilaiden mielestä PD-hoidon tekemisen oppii helposti. Sairaanhoitaja antaa opastusta, kunnes potilas osaa tehdä hoitonsa itse. Perehdytys kestää yleensä noin viikon ja se räätälöidään potilaan tarpeiden mukaan.

Apteekki toimittaa dialyysinestepussit potilaan kotiin. Osan tarvikkeista potilas saa säännöllisten sairaalakäyntiensä yhteydessä tai muuten sovittavalla tavalla. Kotiin on varattava tilaa hoidon tekemistä ja hoitotarvikkeiden säilyttämistä varten.

Peritoneaalidialyysi mahdollistaa joustavat hoitoaikataulut
Useimmat peritoneaalidialyysiin päätyvät potilaat haluavat olla mahdollisimman riippumattomia ja sovittaa hoidon työn ja harrastusten mukaan. Jotta potilaan vointi pysyisi mahdollisimman hyvänä, hoito on tehtävä päivittäin. Jos potilas haluaa tehdä hoidon kotona, mutta tarvitsee apua tai valvontaa, voidaan mahdollisesti järjestää avustettua peritoneaalidialyysiä.

Kotihemodialyysi (koti-HD)

Hemodialyysissä verestä poistetaan kuona-aineita ja ylimääräistä nestettä dialyysilaitteessa olevan suodattimen eli dialysaattorin avulla. Dialyysiyksikössä annettavan koulutuksen jälkeen potilas vastaa itse omista hoidoistaan kotona. Potilas voi sovittaa hoitopäivät ja hoitoajat elämänrytmiin sopiviksi tietyin rajoituksin ja hoitomääräyksen huomioonottaen. Mahdollisuutta kotihemodialyysiin ei tarjota kaikissa sairaaloissa.

AV-fisteli
Jotta verta voidaan puhdistaa, tarvitaan veritieyhteys suureen verisuoneen. Veritietä varten kaksi verisuonta, valtimo ja laskimo, yhdistetään pienessä toimenpiteessä ihon alla käsivarressa niin, että muodostuu yksi suuri verisuoni. Sitä kutsutaan AV-fisteliksi (A= arteria, V= vena). Tämä toimenpide tehdään hyvissä ajoin ennen kuin potilas aloittaa dialyysihoidot.

Keskuslaskimokatetri (CDK)
Keskuslaskimokatetri on pehmeä muoviletku, joka asetetaan pienessä toimenpiteessä suureen verisuoneen, tavallisesti kaulalle tai nivuseen. Keskuslaskimokatetria voidaan käyttää silloin, kun AV-fisteli ei ole vielä valmis dialyysihoitojen alkaessa tai kun potilas tarvitsee tilapäisesti dialyysihoitoa.Kotihemodialyysihoitaja kouluttaa potilaan
Sairaanhoitaja antaa koulutusta kunnes potilas tuntee itsensä varmaksi tekemään hoitonsa itse. Koulutuksen kesto vaihtelee potilaan mukaan ja se suunnitellaan jokaiselle yksilöllisesti. Potilas harjoittee valmistelemaan hoitonsa, kytkeytymään laitteeseen ja lopettamaan hoidon sekä ratkaisemaan mahdolliset hoidonaikaiset ongelmat.

Kotona tarvitaan joitakin vesi- ja sähköasennuksia, joiden teettämisestä sairaala huolehtii potilaan puolesta. Hoidossa tarvittavat tarvikkeet toimitetaan kotiin ennalta sovitun aikataulun mukaisesti tai potilas noutaa ne sairaalasta. Kotiin on varattava tilaa hoidon tekemiseen ja tarvikkeiden säilyttämiseen.

Kotihemodialyysi mahdollistaa joustavat hoitoaikataulut
Aivan kuten useimmat peritoneaalidialyysiin päätyvät potilaat, myös kotihemodialyysin valitsevat potilaat haluavat olla mahdollisimman riippumattomia ja sovittaa hoitoaikataulun työn ja harrastusten mukaan. Jotta potilaan vointi pysyisi mahdollisimman hyvänä, hoidot tulee kuitenkin tehdä hoitomääräyksen mukaisesti. Hemodialyysin kotona tekevien potilaiden ei tarvitse matkustaa sairaalaan 3 päivänä viikossa, vaan he voivat käyttää ajan johonkin muuhun. Säännöllisistä kontrolleista klinikalla sovitaan yksilöllisesti, ja potilas saa myös sieltä apua tarvittaessa.

Tuotteet

Klikkaamalla tästä saat lisätietoja kroonisen munuaisten vajaatoiminnan hoitoon tarkoitetuista tuotteistamme.

Matkustavien PD-potilaiden tuki

Baxterin matkapalvelu auttaa peritoneaalidialyysihoidossa olevia munuaispotilaita, jotka haluavat matkustaa vapaa-ajallaan tai työnsä vuoksi.