Pohjoismainen ravitsemusakatemia 2009 2011

Pohjoismainen ravitsemusakatemia (Nordiska Nutritionsakademin NNA) on kliinisen ravitsemuksen koulutusohjelma lääkäreille, sairaanhoitajille ja ravitsemusterapeuteille. Koulutusohjelman kehittäminen sai alkunsa Karoliinisessa instituutissa. Akatemia järjestää myös ylipainoon ja haimasairauksiin liittyviä koulutuksia.

NNA-koulutusohjelma tarjoaa lääkäreille, sairaanhoitajille ja ravitsemusterapeuteille asiantuntevaa ravitsemuskoulutusta sekä mahdollisuuden kehittää ravitsemushoitoja ja parantaa eri ammattiryhmien välistä yhteistyötä.

Koulutusohjelma

Tavoite
NNA pyrkii herättämään kiinnostusta ravitsemuskysymyksiin ja parantamaan lääkäreiden, sairaanhoitajien ja ravitsemusterapeuttien yhteistyötä. Lisäksi NNA haluaa kehittää sairaaloiden ravitsemushoidon käytäntöä ja tutkimusta. Ravitsemusakatemia:

  • tarjoaa tutkijakoulutusta ja innostaa osallistujia tutkimuksiin.
  • tarjoaa johtamiskoulutusta , jotta osallistujilla olisi paremmat taidot koota moniammatillisia ravitsemusryhmiä ja johtaa niitä kliinisessä työssä, sekä kehittämis- ja tutkimustyössä.


Hankkeen johto
Ravitsemusakatemiaa johtaa professori Jörgen Larsson Karoliinisesta instituutista ja professori Ingvar Bosaeus Sahlgren-akatemiasta. Ohjelma toteutetaan tiiviissä yhteistyössä yhdeksän ohjaavan opettajan kanssa. Koulutusohjelman tapaamisiin kutsutaan lisäksi lukuisia kliinisen ravitsemuksen alan kokeneita vierailevia luennoitsijoita.

Ohjaavat opettajat
Arthur Revhaug, Tromssa
Elisabeth Rothenberg, Göteborg
Ann Ödlund Olin, Tukholma
Tommy Cederholm, Uppsala
Lars Ellegård, Göteborg
Henrik Rasmussen, Aalborg
Jens R Andersen, Kööpenhamina
Öivind Irtum, Tromssa
Mette Holst, Aalborg

Rakenne
Koulutusohjelma koostuu kolmesta osasta:

  • Kliinisen ravitsemuksen ja ravitsemukseen liittyvän solubiologian, fysiologian ja biokemian peruskoulutus.
  • Tieteellinen peruskoulutus, joka antaa perusvalmiudet kliinisen tutkimuksen tekemiseen. Ohjelman aikana osallistujat tekevät kukin kliinisen tutkimuksen.
  • Johtamisen peruskurssi.


Ohjelma toteutetaan kuutena kolmen päivän tapaamisena kahden vuoden aikana ja omatoimisena opiskeluna. Tapaamiset järjestetään vuorotellen eri maissa.

Kuuden tapaamisen aikana perehdytään kliiniseen ravitsemukseen kokonaisvaltaisesta näkökulmasta eri aiheita painottaen. Samalla tuodaan esiin tutkimukseen ja johtamiseen liittyviä kysymyksiä sekä käytännön liittyminen tieteelliseen hankkeeseen.

Tieteellinen koulutus tapahtuu kliinisen tutkimuksen eri vaiheiden mukaisesti. Ensimmäisen tapaamisen aikana pyritään löytämään kullekin sopivat aihealueet. Seuraavien tapaamisten aikana käydään läpi keskeisiä tieteellisiä perusasioita hypoteesista ja tutkimuksen perusajatuksesta aina hankeideaan, tutkimukseen ja lopulta viimeisen kolmen päivän tapaamisen aikana koottujen tietojen tiivistämiseen ja esittelemiseen saakka.

Myös johtamiskoulutus noudattaa kliinisen tutkimuksen eri vaiheita. Tavoitteena on parantaa koko koulutusryhmän sekä koulutuksen pienryhmien ryhmädynamiikkaa.

Ensimmäinen tapaaminen oli 1.-3. lokakuuta 2009, ja ohjelma päättyy syyskuussa 2011 Göteborgin ESPEN-kokoukseen. Tapaamispäivät vuodelle 2010 olivat: 4.-6. helmikuuta, 27.-29. toukokuuta, 28.-30. lokakuuta 2011: 24.-26. maaliskuuta, 1.-3. syyskuuta.

Kukin yliopisto hyväksyy suoritetun koulutuksen arvosanan mukaan osaksi hyväksyttävää tutkijakoulutusta, ja osallistujat saavat suoritetusta kurssista kurssitodistuksen.

Osallistujat

Pohjoismaisen ravitsemusakatemian koulutusohjelmaan otetaan 20 osallistujaa. Kukin osallistuja tekee työnantajansa kanssa sopimuksen, jossa hän sitoutuu suorittamaan koko koulutusohjelman.

Ilmoittautuminen

Kurssi on täynnä (2009–2011).

Jos sinulla on kysyttävää

Kysymyksiin vastaa:
Marie Backman, Baxter Medical: marie_backman@baxter.com
Sofia F Emerius, Nestlé HealthCare Nutrition: sofia.emerius@se.nestle.com
Hélène Jansson, kurssisihteeri, Karoliininen instituutti: helene.jansson@ki.se